Zadruga KMETIČ

Naslov: Stari trg 1e, 3210 Slovenske Konjice

Trgovina in gostilnica se nahajata na tržnici Konjice ob koncu Starega trga, pri mostu čez Dravinjo.